Rada Rodziców

Rok szkolny 2020/2021

Nr konta Rady Rodziców:  76 102028210000190200014514 Bank PKO BP SA Oddział w Kołobrzegu.

Informacja dla Rodziców dotycząca zasad przyznawania obiadów przez MOPS

Opłaty pobierane w szkole

Kalendarz roku szkolnego 2020-2022


ZARZĄD RADY RODZICÓW 2020/2021

Barbara Awsiukiewicz– Kuczera – przewodnicząca

Aleksandra Banasiak- z-ca przewodniczącej

Anna Czajka- z-ca przewodniczącej

Renata Baczyńska – skarbnikSPRAWOZDANIE RADY RODZICÓW ZA ROK SZKOLNY 2015/2016 (stan na 31.08.2016)

Saldo początkowe                                                              4086,63

Przychody:

Wpłaty uczniów na Radę Rodziców 12210,00
Zniżka  z ubezpieczenia uczniów i nauczycieli 5786,00
Prowizja ze sprzedaży zdjęć 1323,25
Wpłaty za identyfikatory 1326,30
Wpłaty za kluczyki 740,00
Odsetki bankowe 1,35
RAZEM 21386,90

Rozchody:

Zwrot klasom 20% wpłaconej kwoty na Radę Rodziców 792,00
Warsztaty chemiczne 1456,00
Art. papiernicze + woda na egzamin gimnazjalny 519,19
Nagrody książkowe 1846,98
Dyplomy 772,41
Ozdoby 220,85
Tort na 70-lecie szkoły 910,00
Testy gimnazjalne 67,00
Piłka nożna 80,97
Opłaty bankowe 372,51
RAZEM 7037,88

Saldo końcowe:                                                                             18435,62

Sporządziła: Renata Baczyńska