zamówienia publiczne

Ogłoszenie.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu zaprasza do składania ofert.

nabór kierownik gospodarczy

Zapytanie ofertowe – Monitoring

Zapytanie ofertowe – Środki czystości 2020 r.
Zapytanie ofertowe – Tonery 2020 r.

Zapytanie ofertowe – Art. biurowe i papiernicze 2020r. Zapytanie ofertowe – BHP i PPOŻ 2020 r.

Zapytanie ofertowe – Monitoring 2020 r.

zapytania ofertowe – Informatyk ASI 2020 r.

Remont schodów zew. granitowych

Ogloszenie_-_Kolonia 2019r.

Remont sali 308

Remont sali 213

Remont łazienki przy sali gim

zapytania ofertowe – informatyk asi 2019 r. zapytanie ofertowe –

monitoring 2019 r. zapytanie ofertowe – artykuły i środki chemiczne

2019 r. zapytanie ofertowe – bhp i ppoż 2019 r. zapytanie ofertowe –

art. biurowe i papiernicze 2019r. zapytanie ofertowe – tonery 2019 r.


zapytanie ofertowe – remont gabinetu 102 – malowanie, podłoga

Zapytanie ofertowe – Remont schodów wejściowych wew.

Zapytanie ofertowe – tartan

Ogłoszenie przetargowe – Dzierżawa 2018 r.dla LO

Zapytanie ofertowe – Parking 2018 r.

Ogłoszenie – Kolonia 18 r.

Zapytanie ofertowe – Tonery 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE ARTYKUŁY PAPIERNICZE 2018 r.

ZAPYTANIE O CENĘ -ŚRODKI CZYSTOŚCI 2018


Remont sali 206 Remont sali lekcyjnej 206 – 01. 2018 r.

Dzierżawa Ogłoszenie przetargowe – Dzierżawa 2017 r.

Zatrudnienie O g ł o s z e n i e – Zatrudnienie 2018 r.

księgowa nabór kadrowa (2)


Kołobrzeg   16.08.2017 r.

Dyrektor Gimnazjum  nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu

ogłasza przetarg ofertowy i zaprasza do składania ofert na: Dzierżawa sklepiku szkolnego w budynku szkoły

  w okresie od  01.09.2017 r. do  30.06. 2018 r.

Ofertę zatytułowaną: „Dzierżawa sklepiku szkolnego” można przesłać na mail szkoły: jedynka @g1kg.pl , dostarczyć osobiście pok.111 lub listownie. Adres: Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego78-100 Kołobrzeg ul. Portowa 37 .

Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji przedmiotu, którego dotyczy przetarg.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu i jego warunkach uzyskać można w sekretariacie szkoły pok. 111 lub pod numerem tel. 94 35 22382.

Termin składania ofert upływa dnia – 28.08.2017 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  29.08.2017 r. o godz.10.00.

O wyniku przetargu oferenci mogą dowiedzieć się telefonicznie nr telefonu –  94 35 223 82.