Sport

Więcej….. Kliknij w banerbanersportowy                 Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu bierze udział w projekcie ,,Siatkarskie Ośrodki Szkolne” od  1 września 2012 roku. Wówczas powstała pierwsza klasa sportowa o profilu siatkarskim w naszej szkole. Rozszerzony wymiar zajęć wychowania fizycznego  (10 godzin tygodniowo) oraz dodatkowe zajęcia w ramach projektu umożliwiły młodym adeptom piłki siatkowej profesjonalny trening pod okiem wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. Obecnie piłka siatkowa jest jedyną dyscypliną w naszym rejonie, która umożliwia szkolenie siatkarskie już od czwartej klasy szkoły podstawowej, aż do końca liceum. Dynamiczny rozwój projektu i duże zainteresowanie piłką siatkową wpłynęło na jeszcze większe zaangażowanie samorządu terytorialnego, który od roku szkolnego 2014/2015 umożliwił powstanie pierwszej klasy sportowej o profilu siatkarskim w Szkole Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu. Dzięki dobrej współpracy między szkołami , szkolenie w zakresie piłki siatkowej obejmuje dziewczęta jak i chłopców. Na terenie miasta Kołobrzeg organizowaliśmy różne turnieje, np. Kołobrzeską Ligę Mini Siatkówki, „Mikołajki Pod Siatką”, Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Podejmowane działania przyczyniły się do wzrostu zainteresowania piłką siatkową i tworzenie się pewnego rodzaju ,,mody na trenowanie piłki siatkowej”. Zwiększyła swoją aktywność Amatorska Międzypowiatowa Liga Piłki Siatkowej Mężczyzn, której jesteśmy współorganizatorem. W rozgrywkach tych bierze udział 9 zespołów i swoją formą przyciąga coraz większą ilość sympatyków piłki siatkowej.

Ścisła współpraca z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu umożliwia dotarcie projektu do jeszcze szerszego grona dzieci. Placówka ta ma zatrudnionych instruktorów piłki siatkowej w szkołach powiatu kołobrzeskiego ( Gościno, Siemyśl, Dygowo), którzy prowadzą zajęcia promując piłkę siatkową, a zarazem ogólnopolski projekt ,,Siatkarskie Ośrodki Szkolne”. Dzięki tej współpracy na zajęcia dodatkowe S.O.S. uczęszczają dzieci z pobliskich miejscowości. W kilku przypadkach udało się zachęcić uczniów do edukacji w klasach siatkarskich Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu. Wszelkie działania programowe związane z organizacją turniejów, szkoleń, festynów są wspierane przez jednostki samorządu terytorialnego. Wszelkie działania promocyjne oraz szeroko pojęte popularyzowanie piłki siatkowej zachęcają władze miasta do wspierania w zakupie nagród, inwestowania , pomocy, przy organizacji tego typu przedsięwzięć. Projekt S.O.S. przyczynił się także do przyznania możliwości udziału w rozgrywkach drugiej ligi piłki siatkowej mężczyzn przez PZPS dla UKS OPP POWIAT KOŁOBRZESKI. Dobrze funkcjonujący projekt oraz duża ilość uzdolnionej młodzieży była w dużej mierze podstawą do takiej decyzji PZPS. Oznacza to, że potencjalny uczeń rozpoczynający swoją przygodę w klasie sportowej szkoły podstawowej poprzez kilkuletnie szkolenie siatkarskie ma możliwość dotarcia i pokazania swoich umiejętności na poziomie drugiej ligi seniorów. Może to być wspaniały start do bogatej kariery sportowej.

Zainteresowanie zajęciami wychowania fizycznego wzrosło również u pozostałych uczniów. Przyczyną tego jest zaopatrzenie szkoły w najnowocześniejszy sprzęt do treningu sportowego. Wykorzystywanie go podczas zajęć wychowania fizycznego uatrakcyjnia je i daje wiele możliwości naszym nauczycielom, aby zachęcić młodzież do aktywnego spędzania czasu wolnego.  Duże zaangażowanie nauczycieli wychowania fizycznego , w tym trenerów objętych projektem S.O.S wpłynęło, także na przyznanie szkole w 2014 roku tytułu „Szkoła w Ruchu”.

Informację przygotował- mgr Robert Szpak- nauczyciel wychowania fizycznego