patron

Patron – Bolesław Chrobry

Dlaczego Bolesław Chrobry jest  patronem naszej szkoły?

O wyborze Bolesława Chrobrego na patrona szkoły w głównej mierze zadecydowała tradycja. Bolesław Chrobry był patronem Szkoły Podstawowej nr 1 w Kołobrzegu. W wyniku reformy szkolnictwa w 1999  roku w murach naszej szkoły podstawowej utworzono Zespół Szkół nr1 (gimnazjum i szkoła podstawowa ). We wrześniu 2004 roku przestanie istnieć szkoła podstawowa, a wraz z nią nie będzie naszego dotychczasowego patrona.

Uczniowie Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi pragną kontynuować tradycję szkoły podstawowej i zachować Bolesława Chrobrego jako patrona szkoły. Swoją wolę społeczność uczniowska wyraziła w ankiecie, w której za przyjęciem imienia Bolesława Chrobrego opowiedziało się 87 procent uczniów.

Bolesław Chrobry na dobre zrósł się z historią naszej szkoły. Zasługuje na to, by być naszym patronem.. Dlaczego jest nam bliski?

Bolesław Chrobry to pierwszy król Polski, gospodarz zjazdu w Gnieźnie, zwycięzca wojen z Niemcami, doskonały wódz, który umocnił Polskę i poszerzył jej granice. Chociaż jest to postać tak odległa historycznie, to jednak odpowiada naszym czasom. W jego osobie uczniowie odnajdą autorytet godny naśladowania .

Przedstawiając sylwetkę pierwszego króla Polski, należy zwrócić uwagę na czasy, w których żył i postacie, z którymi dane było mu się spotkać. Byli to pionierzy wspólnej Europy- cesarz Niemiec Otton III i papież Sylwester II. Pragnęli oni Europy równych sobie, samodzielnych państw, poddanych jedynie Bogu, ale i wobec niego równych. W utworzeniu takiej Europy dużą rolę wyznaczono Bolesławowi Chrobremu- władcy młodego państwa, od niedawna należącego do rodziny chrześcijańskiej. Bolesław Chrobry jako sprzymierzeniec zjednoczonej Europy został zauważony wtedy, gdy wykupił ciało św. Wojciecha i złożył je w Gnieźnie. Papież postanowił w przyśpieszonym trybie wynieść Wojciecha na ołtarze. W ten sposób państwo polskie zyskało pierwszego świętego.  Rok później przy Jego grobie w Gnieźnie modlił się Otton III. W czasie tego pamiętnego Zjazdu cesarz Niemiec, wręczając Bolesławowi diadem cesarski i kopię włóczni św. Maurycego, uznał władcę Polski  za godnego partnera, który poprze projekt wspólnej Europy i dołączy do jej twórców. Taką właśnie rolę wyznaczyli Bolesławowi Chrobremu Otton III i Sylwester II.

Wizja zjednoczonej Europy, w której państwa istnieją na zasadzie równości, suwerenności i sprawiedliwości , wyprzedziła czas i epokę. Jednak ta Europa z tysiącletnim wyprzedzeniem wydaje się cennym dorobkiem mądrych ludzi,  propozycją ideałów, do których dziś staramy się zbliżyć.

Mądrość Bolesława Chrobrego wyrażała się w podjętych próbach budowania zjednoczonej Europy. Nasze państwo, wzorem pierwszego króla Polski, również pragnie dążyć do urzeczywistnienia wizji wspólnej Europy. Nasze władze i my, obywatele demokratycznego państwa winniśmy dążyć tak jak Bolesław Chrobry do tego celu na zasadzie partnerstwa i równouprawnienia.