Programy realizowane

Rok szkolny 2020/2021

Programy innowacyjne i własne na rok szkolny 2020-2021 SP1


Rok szkolny 2019/2020

Programy-własne-ROK-SZKOLNY-2019-2020

Programy-innowacyjne-rok-szkolny-2019-20


Rok szkolny 2018/ 2019

Programy własne  ⇒ Programy własne ROK SZKOLNY 2018-2019

Programy innowacyjne ⇒ Programy innowacyjne rok szkolny 2018-19

Program Doradztwa Zawodowego ⇒ Program realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im


Rok szkolny 2017/2018

Programy własne

Lp. Nazwa programu Imię i nazwisko nauczyciela Kogo dotyczy Termin realizacji
1 Program Koła Przyjaciół Biblioteki. Baniak Urszula kl. VII SP oraz kl. II Gim. Rok szkolny 2017/2018 – kontynuacja
2 Program wychowawczy z religii. Błachowiak Małgorzata
Sawicka-Bartha Beata Wszyscy uczniowie Rok szkolny 2017/2018 – kontynuacja
3 Zawód może być pasją. Dreger-Brelik Ewa kl. II i III Gim. Rok szkolny 2017/2018 – kontynuacja
4 Lubię pływać i koryguję wady postawy. Jancz Violetta kl. II i III Gim. Rok szkolny 2017/2018
5 Programowanie z iPadem w edukacji matematycznej. Krępeć Jolanta kl. I-III SP
Rok szkolny 2017/2018
6 Ortograffiti z Bratkiem z wykorzystaniem iPada w edukacji wczesnoszkolnej. Krępeć Jolanta kl. I-III SP
Rok szkolny 2017/2018
7 Ortograffiti z iPadem-dla uczniów z dysleksją z klas cyfrowych. Krępeć Jolanta kl. II i III Gim. Rok szkolny 2017/2018 – kontynuacja
8 Razem po sukces. Krępeć Jolanta
Litwinowicz Renata
Rzeszotek Mariusz
Leśniakiewicz Anna
Olechno Jolanta kl. I SP Rok szkolny 2017/2018
9 Bliższe i dalsze spotkania z historią naszego regionu.
Kwaśnik Joanna kl. II i III Gim. Rok szkolny 2017/2018 – kontynuacja
10 Rozwiń skrzydła kariery zawodowej. Kwaśnik Joanna kl. II i III Gim. Rok szkolny 2017/2018
11 3D na lekcji j. niemieckiego, czyli jak pracować z uczniem o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia).
Markwart Karolina kl. VII SP oraz kl. II i III Gim.

Rok szkolny 2017/2018 – kontynuacja
12 Nowy wymiar edukacji-iPad na lekcji j. niemieckiego. Markwart Karolina klasy cyfrowe Rok szkolny 2017/2018 – kontynuacja
13 Bliżej morza. Mielnik Zenon kl. VII SP oraz kl. II i III Gim. Rok szkolny 2017/2018 – kontynuacja
14 Śpiewać każdy może/ Śpiewajmy razem. Mikołajek Agata Wszyscy uczniowie Rok szkolny 2017/2018
15 Zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży gimnazjalnej przejawiającej zachowania agresywne i przemoc. Musiał Teresa kl. II i III Gim. Rok szkolny 2017/2018 – kontynuacja
16 Ratuję życie, bezpiecznie żyję. Paradowska Helena kl. I SP Rok szkolny 2017/2018
17 Efektywne czytanie- doskonalenie umiejętności czytania z wykorzystaniem korelacji międzyprzedmiotowej. Rowińska Elżbieta kl. III Gim. II semestr roku szkolnego 2017/2018
18 Pomoc wyrazem miłości bliźniego-program wolontariatu. Sawicka-Bartha Beata kl. II i III Gim. Rok szkolny 2017/2018 – kontynuacja
19 Trzymaj formę… psychiczną. Spadło Agnieszka kl. II i III Gim. Rok szkolny 2017/2018 – kontynuacja
20 Otwarte drzwi wyobraźni. Ważydrąg Elżbieta kl. II A,B,D,E,F,G Gim. Rok szkolny 2017/2018 – kontynuacja
21 Wszystko jest sztuką. Ważydrąg Elżbieta kl. II Gim. oraz VII SP Rok szkolny 2017/2018 – kontynuacja
22 Ćwiczyć każdy może. Haponiuk Edyta
Litwinowicz Renata
Jancz Violetta
Ośliślok Krzysztof
Kaczmarek Przemysław
Szpak Robert
Rzeszotek Mariusz kl. II i III Gim. Rok szkolny 2017/2018
23 Wykorzystanie iPada na lekcjach geografii. Sroka Piotr kl. II B i III B Gim. Rok szkolny 2017/2018
24 Szlakiem kołobrzeskich zabytków. Szczerba Agnieszka kl. I SP Rok szkolny 2017/2018
25 Integrowanie klasy poprzez kształtowanie komunikacji interpersonalnej. Olechno Jolanta kl. II C -kontynuacja Rok szkolny 2017/2018 – kontynuacja
26 I ty potrafisz – program dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Litwinowicz Renata kl. II i III Gim. Rok szkolny 2017/2018 – kontynuacja
27 Parkrun – bieg po zdrowie. Litwinowicz Renata kl. II i III Gim. Rok szkolny 2017/2018 – kontynuacja
28 Żyj zdrowo i na sportowo. Haponiuk Edyta
Litwinowicz Renata
Jancz Violetta
Kaczmarek Przemysław
Ośliślok Krzysztof kl. II i III Gim. Rok szkolny 2017/2018 – kontynuacja
29 Podążamy szlakiem tradycji, kultury… Rebelska Anetta Kl. II G Rok szkolny 2017/2018
Programy innowacyjne
Lp. Nazwa programu Imię i nazwisko nauczyciela Kogo dotyczy Termin realizacji
1 Ucz się i doświadczaj. Goral Agnieszka kl. II i III Gim. Rok szkolny 2017/2018 – kontynuacja
2 Z niemieckim za pan-brat. Jowita Musiał kl. II i III Gim. Rok szkolny 2017/2018
3 Moje Portfolio Językowe. Rowińska Elżbieta
Jolanta Olechno Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Rok szkolny 2017/2018
4 Zajęcia techniczne -wiedza i praktyka. Traczyk-Oskroba Beata kl. III Gim. Rok szkolny 2017/2018