Integracja

 

logo_intOddziały integracyjne   liczą od 15 do  20 osób.  Uczniowie z dysfunkcjami oprócz wsparcia nauczyciela prowadzącego lekcje, liczyć  mogą  na pomoc nauczyciela wspomagającego. Wymagania pedagogów i sposób prowadzenia lekcji dostosowany jest do indywidualnych  potrzeb  i  możliwości  każdego  dziecka. Dodatkowo uczniowie biorą udział w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych, wyrównawczych, rewalidacyjnych, podczas których pracują nad usprawnieniem zaburzonych funkcji poznawczych, uzupełniają i powtarzają wiadomości.

⇒ INTEGRACJA W NASZEJ SZKOLE

logo_dyslDzieci dyslektyczne objęte są programem edukacyjno- terapeutycznym

Od września 2004 r. przy szkole działa Terenowy Oddział  Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Założycielką i przewodniczącą  jest p. Jolanta Krępeć.  Nauczyciele będący członkami towarzystwa prowadzą społecznie zajęcia dla dzieci z dysleksją i dyskalkulią, np. zajęcia usprawniające umiejętność czytania ze zrozumieniem, spotkania w oparciu o program „Ortograffiti”, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi problemami z nauką języków obcych  czy geografii , szczególnie z brakiem umiejętności czytania  mapy.
Zajęcia z dziećmi dyslektycznymi w ramach Polskiego Towarzystwa Dysleksji; 


IMG_3794Światowy Dzień godności osób niepełnosprawnych już minął , ale w naszej szkole obchodzimy w tym tygodniu.  18 maja 2016 uczniowie klas cyfrowych wspólnie z uczniami klas integracyjnych projektowali plakaty interaktywne w aplikacji Glogster pod tytułem Więcej nas łączy niż dzieli..

IMG_3796 IMG_3779 IMG_3777 IMG_3772


ortograffiti

Uczniowie, którzy pracują Metodą Ortograffiti, wzięli udział w Konkursie „Ortograffiti w mojej szkole”, organizowanym przez Wydawnictwo Operon. Wykonali następujące projekty:
– logo Ortograffiti dowolną techniką (w tym graffiti)
– plakat – reklama Ortograffiti

20140523_115454 20140514_130317 20140521_144339 Kowalczyk_Katarzyna-1a


Rozszerzona rzeczywistość w świątecznych motywach.
Uczniowie z klasy cyfrowej w czasie zajęć dla uczniów z dysleksją projektowali bombki z motywem świątecznym wykorzystując aplikację Quiver.


 

2 3 4 5 6 7unnamed

Sprawozdanie z Tygodnia Świadomości Dysleksji 26.10.2015-30.10.2015

W tym roku szkolnym obchody Tygodnia Świadomości Dysleksji przebiegały w bardzo urozmaicony sposób.

Od poniedziałku 26.10.2015-30.10.2015 społeczność szkolna miała okazję brać udział w następujących działaniach:

1.Jesienna ortografia – dyktando, które przygotowała i przeprowadziła Aneta Rebelska

Dnia 26.10.2015r., w ramach tygodnia dysleksji, w bibliotece szkolnej przeprowadzono dyktando, w którym wzięło udział 6 uczniów z klas pierwszych.

Po napisaniu dyktanda, każdy z uczestników sprawdził błędy w swojej pracy korzystając ze słownika ortograficznego.

Wszyscy otrzymali dyplom za udział w pisaniu dyktanda i słodki upominek.

2.Metody pracy uczniów z dysleksją z aplikacjami Apple- plakat interaktywny

Sławne postacie z dysleksją -wykonane w aplikacji Glogster.

Plakaty zostały wydrukowane i będą wykorzystane jako element dekoracji w sali polisensorycznej. Przygotowała i przeprowadziła Jolanta Krępeć

3. Konkurs Scrabble i twórcze dyktando uczniów. Przeprowadziła Helena Paradowska

TURNIEJ   SCRABBLE

W turnieju Scrabble udział wzięło 8 uczniów .

I miejsce   zajęła Kawa Aleksandra

II miejsce Kacynel Paulina

III miejsce Chażyński Marek

Celem konkursu było bogacenie słownictwa oraz rozwijanie wyobraźni.

4.Konkurs Rebusomania przeprowadziła Aneta Pietrzak. Jak co roku do intelektualnej zabawy włączyli się uczniowie z klasy 3 b.

  1. Historyczne krzyżówki dla uczniów z dysleksją – Joanna Kwaśnik

W ramach Tygodnia Świadomości o Dysleksji 29 października 2015r. na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych p. Joanna Kwaśnik przeprowadziła dla uczniów klas III konkurs krzyżówek, labiryntów i rebusów z zakresu historii. Uczniowie w grupach uzupełniali luki w krzyżówkach, wyszukiwali nazwisk bohaterów narodowych i odgadywali pojęcia historyczne na podstawie rebusów przedstawionych na foliogramach. W ten sposób ćwiczyli umiejętność czytania ze zrozumieniem, usprawniania analizatorów wzrokowych, logicznego myślenia. Ćwiczenia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, kształtowały poczucie wartości u nich samych, wzbudzały aktywność. Najbardziej aktywni uczniowie tj. Gabriela Skrzypiec, Maria Ciesielska, Oliwia Kowalczyk, Kamil Waszczyk, Adrian Majcher, Monika Trzcińska, Aleksandra Bryła otrzymali ustne pochwały i plusy.

Tydzień Świadomości uczniów z dysleksją zakończył się szkoleniem dla nauczycieli Specyficzne zaburzenia mowy: dysleksja, afazja


Podziękowanie- wręczanie  nagród , dyplomów. za udział w konkursie w Tydzień Świadomości dysleksji
IMG_1376 IMG_1377