Ortograffiti

ortograffiti

Tegoroczny Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji, przebiegający pod patronatem Polskiego Towarzystwa Dysleksji, przypadał na dni 2-8.10.2017 r. W tym roku hasłem przewodnim stało się stwierdzenie “Uczeń z dysleksją też czyta książki”. Cała społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu włączyła się w szereg akcji i konkursów.

W poniedziałek uczniowie najstarszych klas pisali dyktando przygotowane przez panią Małgorzatę Szymańską i Anettę Rebelską na temat sposobów spędzania wolnego czasu, redagowali krótką wypowiedź pisemną i krzyżówkę oraz wykonywali ilustrację pod tytułem “Mój wolny czas”. Dyktando napisali najlepiej Zuzanna Krupop z klasy III D oraz Aleks Rosicki z klasy klasy II C. We wtorek uczniowie klasy III B podczas godziny wychowawczej z panią Honoratą Górską – Sęk rozszyfrowywali tajemnicze słowa “4#D, czyli dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia”. Tworzyli interaktywne mapy myśli z wykorzystaniem aplikacji Popplet. Przygotowali także galerię postaci – znanych dyslektyków. W środę odbył się konkurs języka niemieckiego dla uczniów ze specyficznymi problemami w nauce – “Deutsch zuch für mich – Niemiecki jest także dla mnie”, którego koordynatorem była pani Karolina Markwart. Uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę, a także przekonać się, że pomimo swoich trudności są w stanie efektywnie uczyć się języków obcych. I miejsce zajęła Julia Spychalska z klasy III B, II miejsce – Franciszek Dubois – Placak z klasy VII A , zaś III miejsce przypadło Tomaszowi Urbanowi z klasy II B. Uczniowie najmłodszych klas wspólnie z wychowawcami – panią Agnieszką Szczerbą i Jolantą Krępeć czytali bajki terapeutyczne. W czwartek zaplanowano kolejny konkurs – “Rebusomanię”. Uczniowie z klasy II E pod kierunkiem pani Anety Pietrzak rozwiązywali rebusy – trudność polegała jednak na tym, że funkcje obrazków pełniły litery i tylko odpowiednie uzupełnienie ich przyimkami doprowadzało do poprawnej odpowiedzi. Należało zatem dostrzec wzajemne usytuowanie liter i zastosować odpowiedni przyimek. Najlepsza w tym zadaniu okazała się grupa uczniów – Agnieszka Bemowicz, Wiktoria Andrulonis i Łukasz Kaziuk. To oni najszybciej poradzili sobie z przygotowanymi rebusami i uzyskali 100% poprawnych odpowiedzi. W piątek uczniowie szkoły wykonywali interaktywne ćwiczenia ortograficzne, opracowane przez panią Jolantę Krępeć na podstawie programu edukacyjno – terapeutycznego “Ortograffiti”, z wykorzystaniem technologii Apple – między innymi aplikacji SimpleMind i Quizlet.

W całej naszej szkole już od poniedziałku uczniowie przygotowali i rozwiesili plakaty propagujące wiedzę na temat specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania. Podczas lekcji wychowawczych nauczyciele wraz z uczniami dyskutowali o różnych aspektach dysleksji (między innymi – “Dysleksja – moda czy realny problem?” lub “ Dysleksja – kiedy mózg ma kłopoty z czytaniem”). Podkreślali, że dysleksja to nie choroba, ale nie może stać się wymówką zwalniającą ucznia z odpowiedzialności szkolnej. Podsumowaniem naszych działań był Ranking Książek Kochanych przeprowadzony przez panią Urszulę Baniak. 260 uczniów szkoły oddało swój głos na ulubioną książkę. Zwycięskimi pozycjami okazały się “Mały Książę, “ Oskar i pani Róża” oraz “Gwiazd naszych wina”. Wyniki głosowania zostały przesłane do oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji.
Materiał przygotowała – Aneta Pietrzak


W dniach 15-22 października 2014 w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu odbyła się kolejna edycja obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. Tegoroczne obchody przebiegały pod hasłem: „Nie dam się dysleksji!”

W ramach obchodów tego tygodnia podjęto szereg działań. Uczniowie samodzielnie wykonali plakaty na wystawę pn. „Sławne postaci z dysleksją”, która prezentowana była w szkolnej bibliotece i na korytarzu. Gimnazjaliści w ciekawy sposób zaprezentowali sylwetki znanych osób, które miały dysleksje, a mimo to potrafili odnieść sukces w życiu zawodowym, naukowym, artystycznym. Wyróżniono i nagrodzono następujących uczniów I miejsce – Krystian Wilczewski z klasy I f,  II miejsce – Luiza Plak uczennica kl.1a i III miejsce – Dominika Plata z klasy 1c.

15 października 2014 r. odbyło się spotkanie dla rodziców uczniów z dysleksją. Jego celem było zwiększenie świadomości rodziców w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się dzieci posiadających dysleksję oraz wskazanie sposobów i metod pracy z dzieckiem w domu.

Podczas spotkania rodzice obejrzeli prezentację „Symptomy dysleksji” przygotowaną przez  p. Jolantę Krępeć oraz zapoznali się z założeniami programu edukacyjno-terapeutycznego „Ortograffiti”, realizowanego w naszej szkole od dziesięciu lat, przedstawionego przez p. Małgorzatę Szymańską. Otrzymali też informację o trudnościach uczniów z dysleksją na lekcjach matematyki opracowaną przez p. Agnieszkę Krzysztofik- Kunę.

16 października 2014 r. uczniowie z nauczycielami zmagali się z napisaniem dyktanda specjalnie przygotowanego przez p. Annę Kuliś. Mistrzem ortografii został uczennica Dominika Ołów z kl. II f,     a wśród nauczycieli pani dyrektor Lidia Mikołajek.

22 października 2014 r. odbył się konkurs „Rebusomania” przygotowany przez polonistę, p. Anetę Pietrzak. W konkursie wzięło udział 16 uczniów. Zmierzyli się oni z rozwiązywaniem nietypowych rebusów literowych. Tego typu zadania rozwijają twórcze myślenie i orientację w przestrzeni, są doskonałym uzupełnieniem terapii dysleksji. I miejsce w tym konkursie zajął Kuba Barszczewski z klasy IIb, II miejsce – Bonifacy Szczepanek z klasy IIb, zaś III – Szymon Sieruga   również z klasy IIb.

Tego dnia odbył się też drugi etap konkursu Wyrazaki. W tej najpopularniejszej grze słownej na iPadach udział wzięło 6 uczniów z klasy cyfrowej 1 h. Duże i wyczerpujące zmagania wyłoniły zwycięzców. I miejsce zdobył Filip Stachowicz, II miejsce przypadło Jakubowi Adamowskiemu , a III –Bartoszowi Marciniakowi.

W ramach Tygodnia Świadomości Małgorzata Szymańska i Anetta Rebelska przeprowadziły konkursy ortograficzne dla dyslektyków:

16.10.2014 uczniowie z klasy 1c napisali dyktando pt „Upiorny Staruszek”, którego

zwycięzcą został Marek Chażyński,

17.10.2014 uczniowie klasy 3c zmagali się z dyktandem „Uroki lata”, które najlepiej napisała uczennica Kaja Prygiel.

W poniedziałek, 27 października 2014 r. odbyło się podsumowanie akcji. Pani dyrektor wraz z nauczycielami wyróżniła zwycięzców poszczególnych konkursów. Otrzymali oni dyplomy, książki i inne drobne nagrody rzeczowe.

Za rok w Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu też będziemy organizować Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji.

Koordynator akcji – p. Jolanta Krępeć


 

Uczniowie, którzy pracują Metodą Ortograffiti, wzięli udział w Konkursie „Ortograffiti w mojej szkole”, organizowanym przez Wydawnictwo Operon. Wykonali następujące projekty:
– logo Ortograffiti dowolną techniką (w tym graffiti)
– plakat – reklama Ortograffiti

 

Maik_Kornelia-3f Kowalczyk_Katarzyna-1a 20140523_115454 20140521_144339 20140514_130317 Molis_Klaudia-1d