Samorząd uczniowski

logo_sam

Dbamy o przestrzeganie praw uczniów naszej szkoły, zajmujemy się między innymi działalnością ekologiczną, prozdrowotną, charytatywną, informacyjną, kulturalno-rozrywkową, gospodarczą, organizujemy różnorodne konkursy.

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2018 2019


Wyniki wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego 2019 / 2020

W dniu 11.06.2019 r. odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu na rok szkolny 2019 / 2020.

Po podliczeniu głosów stwierdza się, że:

·   funkcje przewodniczącego będzie pełniła Weronika Stoma z klasy 7b która otrzymała 67% wszystkich głosów

·   funkcje zastępcy będzie pełniła Laura Strzelczyk z klasy 7b

·   funkcje sekretarza będzie pełniła Klaudia Mendel z klasy 7b

Wszystkim kandydatom serdecznie gratulujemy.

Informacje przygotowała: Opiekun SU Natalia Ośliślok


Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020:

przewodnicząca – Weronika Stoma  kl. 8b

zastępca – Laura Strzelczyk  kl. 8b

sekretarz – Klaudia Mendel kl. 8b

sekcja porządkowa – Filip Wąsowski  kl. 8b

sekcja dekoratorska – Gabriela Bednarska  kl. 8b

sekcja imprezowa – Damian Kubiak  kl. 8a

opiekun – Jowita Musiał


⇒. Na dobry początek roku szkolnego


buzkaAktualności:

Wyniki konkursu plastycznego „Bombka na szkolną choinkę” Oto wyniki plastycznego konkursu „Bombka na szkolną choinkę”

organizowanego przez Samorząd uczniowski:

I miejsce – klasa 6a II miejsce – klasa 7b III miejsce – klasa 3b

Składamy gratulację i dziękujemy za ponowny udział w konkursie. Bombki zostały zawieszone tradycyjnie na szkolnej choince.


Samorząd Uczniowski


Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego

⇒ Wyniki wyborów do władz Samorządu Uczniowskiego

⇒Wybory do władz Samorządu UczniowskiegoWyróżnienie za wiosenny bukiet dla klasy 3e


Podziękowania za tegoroczną akcję Góra Grosza

Informujemy, iż na tegoroczną „Górę Grosza 2017/2018” zebraliśmy w naszej szkole kwotę 442,70 zł.
Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowania.


Wyniki konkursu plastycznego „Bombka na szkolną choinkę”
I miejsce – klasa 3b
II miejsce – klasa 3e
III miejsce – klasa 2e
Gratulujemy i dziękujemy klasom, które wzięły udział w konkursie.
Wszystkie bombki możemy podziwiać na szkolnej choince.


24 listopada w piątek obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia.


Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Bombka na szkolną choinkę”.Prace (po jednej od klasy) składamy 4 grudnia w sali 306 u p. Błaszczyk. Samorząd Uczniowski


Samorząd Uczniowski zaprasza do udziału
w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. Zbiórka monet (wszystkie nominały) na terenie szkoły od 27 listopada do 2 stycznia.

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest, 

lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
Jan Paweł II


Konkurs na najciekawszą dynię z okazji Halloween (jedna dynia od jednej klasy).

Wyniki konkursu plastycznego

„Dynia z okazji Halloween”:
I miejsce – klasa 1b

II miejsce – klasa 3e
III miejsce – klasa 3c

wyróżnienie – klasa 1a

Samorząd Uczniowski


W naszej szkole został przeprowadzony konkurs na ,,Najpiękniejszą bombkę świąteczną”.

Zadaniem każdej klasy było przygotowanie jak najpiękniejszej bombki. Wszystkie zgłoszone do konkursu ozdoby zostały zawieszone na szkolnej choince. Technika wykonywania prac była dowolna, a  pomysłowość i staranność twórców można podziwiać na szkolnym drzewku.
Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego wyróżniła dwie klasy: IIe oraz IIId. Laureatom gratulujemy, a wszystkich zachęcamy do brania aktywnego udziału w akcjach organizowanych przez Samorząd Uczniowski.

beznazwy3 beznazwy2 beznazwy


AkcjaGóra Groszazakończona.
gg2016W całej Polsce w dniach od 28 listopada do 9 grudnia 2016 roku odbywała się XVII edycja  Ogólnopolskiej Akcji Góry Grosza.  Akcja została zorganizowana przez Towarzystwo „Nasz Dom” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.
Nasza szkoła wzorem lat ubiegłych aktywnie uczestniczyła w akcji i zebrała aż 433 zł 48 gr.
Klasa która uzbierała najwięcej grosików  (w sumie 265,65 zł)  to kl II B.
Dziękujemy wszystkim za udział w zbiórce pieniędzy.
Koordynator akcji-Natalia Ośliślok
Samorząd Uczniowski.

Debata Uczniowska

Dnia 18 października 2016 r. w naszym gimnazjum odbyła się debata uczniowska na temat kulturalnego zachowania wśród młodzieży i zasad savoir-vivre. Celem debaty było opracowanie  Kodeksu Kulturalnego Gimnazjalisty.

Z każdej klasy wychowawcy wytypowali dwóch przedstawicieli, którzy reprezentowali stanowisko klasy podczas debaty. Uczniowie wraz z wychowawcami  wcześniej omówili najważniejsze zagadnienia które były tematem naszej dyskusji tj.:

    1. Pojęcie ,,savoir -vivre”

    1. Zasady zachowania przy stole, kultura spożywania posiłków, kultura bycia, kultura ubioru i wyglądu, zasady zachowania w stosunku do nauczycieli i grupy rówieśniczej, komunikacji, kultura zdrowotna i fizyczna.

    1. Czemu służą dobre maniery?  Dlaczego warto stosować zasady kulturalnego zachowania się?

  1. Niepożądane gesty, zachowania i nawyki wśród młodzieży.

Początek debaty rozpoczął się od jasno przedstawionego celu spotkania przez prowadzących. Uczniowie odpowiadali na pytania nt. savoir-vivre, dobrych manier oraz niepożądanych nawyków. Wszystkie odpowiedzi i pomysły zostały omówione i zapisane na tablicy. Uczestnicy debaty chętniej wypowiadali się na temat negatywnych zjawisk niż zasad dobrego zachowania, co świadczy o niewielkiej znajomości i sporadycznym przestrzeganiu zasad kultury osobistej.

Następnym punktem programu debaty było opracowanie w grupach zagadnień dotyczących kultury: zachowania przy stole,  spożywania posiłków, kultura bycia, ubioru i wyglądu, słowa, kultury zdrowotnej i fizycznej.

Każda grupa kolejno prezentowała swoje poglądy i opinie swoich kolegów. Wszystkie wystąpienia były bardzo interesujące. Uczniowie doceniali znaczenie dobrych manier w relacjach z kolegami i dorosłymi. Debatę podsumował pedagog szkolny Ewa Brelik oraz dyrektor szkoły Lidia Mikołajek, gratulując uczestnikom trafnych opinii oraz dojrzałych stwierdzeń, doceniając wielkie znaczenie praktykowania zasad dobrego wychowania w życiu codziennym.

Debata okazała się tylko wstępem do opracowania Kodeksu Kulturalnego Gimnazjalisty.

Projekty Kodeksu powstawać  będą na godzinach wychowawczych.  Kolejna debata pozwoli na dyskusje nad przedstawionym projektem.

 

Opiekunowie: p. Natalia Ośliślok, p. Ewa Brelik


12806233_528554087329058_7245896137790550811_nMUST BE ENGLISH’
21.03.2016r. odbędzie się III edycja konkursu piosenki angielskiej ‚MUST BE ENGLISH”
Wszystkich chętnych zachęcamy do wyboru piosenki anglojęzycznej i zgłoszenie się do 11.03.2016r. do pni Natalii Gruchały. Uczestnicy mogą prezentować utwory samodzielnie jak i w zespołach.
Samorząd Uczniowski

26 marca 2015 r w Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu odbyła się debata uczniowska na temat wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Uczestniczyli w niej uczniowie (delegaci z każdej klasy), pani dyrektor Lidia Mikołajek, pani wicedyrektor Beata Niewolewska, pani pedagog Ewa Brelik, opiekun Samorządu Uczniowskiego pani Natalia Gruchała oraz pani Helena Paradowska opiekun świetlicy. Debatę przygotował Samorząd Szkolny, a dyskusję poprowadziła jego przewodnicząca, Wiktoria Miklejewska.

Debata to jeden z lepszych sposobów podejmowania trudnych zagadnień, do których niewątpliwie należy ocena wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Celem tego spotkania było poznanie opinii uczniów na temat Wewnątrzszkolnego System Oceniania (WSO). Dyskusja rozpoczęła się od pytania czy uczniowie zostali zapoznani z WSO na początku roku szkolnego oraz w jaki sposób. Wszyscy przyznali, że został on przedstawiony na jednej z pierwszych lekcji przez wychowawcę, podobnie jak przedmiotowe systemy oceniania, które zostały zaprezentowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Następnie uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy, których zadaniem było wypisanie wad oraz zalet WSO. Podczas prezentacji poszczególne grupy wskazywały różne aspekty WSO, zarówno pozytywy jak i negatywy.

Zastrzeżenia pojawiły się m.in. w następujących kwestiach:

– zdarzają się sytuacje, kiedy stawiane są negatywne oceny za zbytnią aktywność, tj. robienie ćwiczeń do przodu oraz za zbyt wolną pracę, np. powolne wykonywanie zadań, a także za np. niewykonywanie poleceń nauczyciela,

– wątpliwości budzi brak ocen za aktywność np. udział w przedstawieniach , konkursach itp,

– stosowanie noty „0”. Jedną z propozycji uczniów było zastąpienie „O” oceną niedostateczną, jednak większość przyznała, że „0” motywuje do uzupełnienia zaległości, przypomina o brakach oraz zachęca do przychodzenia na zapowiedziane sprawdziany. Uczniowie postulowali aby „0” nie było brane pod uwagę przy wyliczaniu średniej ocen,

– zbyt duża ilość zadawanych prac domowych, co często doprowadza do spisywania od innych uczniów bądź ściągania rozwiązań z Internetu.

Pozytywne strony WSO uczniowie dostrzegli w:

– swobodnej możliwości sprawdzenia swojej średniej ocen w dzienniku internetowym,

– stosowaniu wagi dla poszczególnych ocen w ocenianiu bieżącym,

– stosowaniu średniej ważonej, która sprawia, że oceny na koniec semestru czy roku są przewidywalne dla ucznia i ich rodziców,

– możliwości uzyskania obiektywnej oceny,

– możliwości podniesienia oceny semestralnej oraz braku możliwości jej obniżenia przez nauczyciela.

Pani Dyrektor odniosła się do zgłoszonych przez uczniów wad i zalet WSO.

Po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw , nie padły konkretne propozycje zmian WSO, jednak zgłaszane przez uczniów uwagi, zostaną przedstawione do przeanalizowania gronu pedagogicznemu.

IMG_0377 IMG_0378 IMG_0381 IMG_0386

Informację przygotowała opiekunka Samorządu Uczniowskiego – p. Natalia Gruchała   i przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego- Wiktoria Miklejewska – ucz. kl.IIIB


Konkursy:

eco

Organizujemy różnorodne konkursu plastyczne, fotograficzne, informatyczne jak i uczestniczymy w ciekawych konkursach przygotowanych przez innych organizatorów.

Konkurs na najładniejszą bombkę. bombka

NAJPIĘKNIEJSZA BOMBKA ŚWIĄTECZNA 
Serdecznie zapraszamy wszystkie klasy do konkursu na najpiękniejszą bombkę świąteczną.
Każda klasa przygotowuje min. jedną bombkę świąteczną, która zawiśnie na szkolnej
choince.
Technika prac dowolna.
Bombki proszę składać do 3 grudnia 2015 r. do p. Natalii Gruchały.
 Rozstrzygnięcie konkursu: 07 grudnia 2015r.