historia

Lata czterdzieste

 

Rok 1945. Choć tak niedawno były tu jeszcze walki i budowla jest zrujnowana, grupa około 100 dzieci rozpoczyna we wrześniu naukę. Kierownikiem Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 1 zostaje Pan Mikołaj Bałysz. Klas jest niewiele a dzieci w drugich klasach mają nawet po 15 lat. Działa już harcerstwo, powstaje biblioteka, szkolny teatr i spółdzielnia. Oczywiście brakuje książek, zeszytów i ławek; nauka połączona jest z remontem dachu, układaniem podłóg, zdobywaniem szkolnego sprzętu.

 

   Lata pięćdziesiąte

 

Przybywa dzieci, które dowożone są z okolicznych wsi. Klasy przepełnione, po czterdzieścioro pięcioro uczniów. Na pierwszym piętrze gościnnie uczą się gimnazjaliści, organizowane są kursy dla analfabetów, zaś repatrianci, zarówno dzieci jak i dorośli dokształcają się na kursach dobrego czytania. Kierownikiem szkoły zostaje p.Wacława Rokicka. Rozpoczyna się generalny remont. W wakacje mogą już wypoczywać mali Ślązacy z kopalni „Wujek”. W mieście otwierana są następne szkoły podstawowe: Nr 2 i Nr 3. Niektórzy uczniowie przechodzą do „dwójki”, całe klasy do „trójki”. Przepełniona do granic możliwości nasza szkoła może wreszcie odetchnąć.

 

Lata sześćdziesiąte

 

Rok 1960 to kłopoty. Najpierw remont generalny, który ciągnął się od czerwca 1961 roku. Nasi uczniowie musieli uczyć się na drugą zmianę w Szkole Podstawowej Nr 3. W odnowionej szkole Pan Bronisław Zgoła zorganizował naukę dla dwóch grup dzieci specjalnej troski. I znowu kolejne pożegnania: do nowych szkół: SP 4 i SP 5 odchodzą nasi uczniowie. Kolejny remont szkoły w roku 1968 i … nieszczęście: przez nieuwagę zaprószono ogień i spłonęła aula i sala gimnastyczna. Uczniowie podzieleni na dwie grupy wędrują po południu do „trójki” i „piątki”. Mimo tylu kłopotów w szkole działają liczne koła przedmiotowe zespoły artystyczne i sportowe.

 

 Lata siedemdziesiąte

 

 

Czerwiec roku 1970 – wielka uroczystość – szkoła otrzymuje imię króla polskiego Bolesława Chrobrego. Wmurowano tablicę pamiątkową a nowy rok szkolny rozpoczął się pod nowym sztandarem. Są to lata rozkwitu szkoły. Otrzymujemy nowoczesny sprzęt dydaktyczny do klasopracowni: maszyny do szycia, obrabiarki, telewizory, rzutniki, gramofony, radia. Działają z powodzeniem koła przedmiotowe, zespoły muzyczne,  wokalny , taneczny, recytatorski .  Uczniowie rozsławiają swoją szkołę w wojewódzkich i centralnych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Dyrektorem szkoły zostaje Tadeusz Kiełbiński. Coraz więcej nauczycieli uzupełnia swoje wykształcenie   zawodowe.

 

 Lata osiemdziesiąte

 

W szkolnictwie kolejne zmiany organizacyjne i programowe. Dyrektorem szkoły jest Mirosław Kopczyk. Sukcesy odnoszą zespoły sportowe, recytatorskie, muzyczny i fotograficzny. Działa prężnie harcerstwo i spółdzielnia uczniowska „Tęcza”. Stanowisko dyrektora obejmuje p. Zofia Białkowska. W szkole uczy się 914 uczniów. W 1989 roku powstaje nowa SP 7, odchodzą od nas znowu całe klasy. Nawiązaliśmy współpracę z pierwszym absolwentem mieszkającym w Szwecji. Otrzymaliśmy dary dla szkoły i uczniów. Gościliśmy nauczycieli ze szwedzkiej szkoły w Motali.

 

Lata dziewięćdziesiąte

 

Od 1993r. dyrektorem szkoły zostaje Małgorzata Kamińska. Jest to okres wielu zmian. Szkoła zmienia wystrój. Wyremontowano korytarze, sanitariaty i stołówkę szkolną . Położono nowy dach.   W roku 1995 społeczność szkolna przeżywa  wielka uroczystość: 50 lecie szkoły. Spotykają się absolwenci ze swoimi nauczycielami. Zakupione zostały pierwsze komputery do szkoły. Zorganizowano kursy komputerowe dla nauczycieli. Wprowadzono przedmiot informatyka. Dzieci uczą się dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego. Do tradycji szkoły wprowadzono uroczystość pasowania, wernisaż prac plastycznych i festyn sportowo-rekreacyjny.

 

I znowu zmiany. W 1999 w wyniku reformy szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół nr 1 w którym nie przyjmuje się uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej, a rozpoczynają naukę uczniowie gimnazjum. Dyrektorem szkoły jest Czesława Kołodziej.  Do szkoły uczęszcza 667 dzieci, z czego 391 do gimnazjum a 276 do podstawówki. Posiadamy 19 sal lekcyjnych, świetlicę, bibliotekę z czytelnią, salę gimnastyczną, aulę, pomieszczenia biurowe, gabinet lekarski. Chlubą szkoły jest nowa pracownia internetowa z dziesięcioma stanowiskami roboczymi.  W naszej szkole uczy ok. 50 nauczycieli. Działa 14 kół zainteresowań. Największym powodzeniem cieszy się Koło Informatyczne (2 razy w tygodniu), kawiarenka internetowa – codziennie po południu, Koło Plastyczne, Koło Historyczne, Koło Chemiczne, Koło Dziennikarskie, SKS i Koło Żeglarskie.

 

Po roku 2000

 

Od 2000 roku współpracujemy  z Gimnazjum  Roberta  – Havemanna – Oberschule z Berlina.

W 2002 roku powstaje pierwsza gimnazjalna klasa integracyjna .

Szkoła może poszczycić się tytułem „Szkoły z klasą”. We wszystkich oddziałach młodzież uczy się dwóch języków obcych.     W naszym gimnazjum działają koła przedmiotowe ( plastyczne, biologiczne, chemiczne, historyczne, geograficzne, fizyczne, matematyczne, informatyczne ), a także koła zainteresowań ( dziennikarskie, teatralne, Młodego Europejczyka.) Prężnie działa szkolny klub Ligi Morskiej i Rzecznej. Na zajęciach SKS-u młodzież trenuje różne dyscypliny sportu. Uczniowie posiadający trudności w nauce mogą je pokonać na zajęciach rewalidacyjnych, logopedycznych, wyrównawczych.  W gimnazjum działa także Polskie Towarzystwo Dysleksji, w prace którego włączyli się nauczyciele z naszej szkoły.

Nasi uczniowie odnoszą  sukcesy w wielu konkurach przedmiotowych, sportowych, artystycznych ( plastycznych, recytatorskich ). Posiadamy laureatów olimpiad z dziedziny: chemii, biologii. geografii, historii, fizyki.

W 2004 roku za osiągnięcia sportowe zdobyliśmy  I miejsce w klasyfikacji generalnej szkół gimnazjalnych w powiecie – Gimnazjada 2003/2004.

W roku szkolnym 2005/2006 7 miejsce w woj. zachodniopomorskim w klasyfikacji generalnej Gimnazjady

W roku 2004 kończą naukę ostatnie klasy podstawowe a gimnazjum w czerwcu przyjmuje imię patrona starej szkoły –  Bolesława Chrobrego i otrzymuje nowy sztandar. Od tej chwili szkoła nosi nazwę Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego.

Od września 2004 roku dyrektorem szkoły jest pani mgr Lidia Mikołajek.

W 2005 roku szkoła zostaje gruntownie odnowiona. Wymienione zostają okna,  instalacja co, ocieplono i otynkowano budynek. Pokój nauczycielski został wyposażony w nowe meble. Sale lekcyjne i korytarze szkolne są odnawiane.  Na korytarzach zawieszono nowe gabloty.

W 2006 roku całkowita wymiana nawierzchni boiska. Boisko do piłki nożnej ma teraz nawierzchnię „sztucznej trawy”, boisko do piłki siatkowej i do koszykówki nawierzchnię tartanową. Pod drzewami ustawione ławki i stoły przystosowane do gry w szachy.
W 2009r. całkowicie przebudowano szatnie. Uczniowie zamykają w swoich szafkach swoje wierzchnie okrycie. Stopniowo wszystkie sale lekcyjne zostały odmalowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt. Toalety zyskały nowy i nowoczesny wygląd.
W 2012r. założono w szkole nową sieć. Nauczyciele otrzymali notebooki z dostępem do Internetu. Zastąpiły one papierowe, tradycyjne dzienniki dziennikiem elektronicznym.
W 2013r. odrestaurowano zabytkowe kominki na korytarzach. W dalszym ciągu trwa wyposażanie sal lekcyjnych.
2014r. malowanie szkolnych korytarzy. Założono nową sieć WIFI. Wyposażenie sal lekcyjnych w nowoczesne pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne. Zakupiono nowe komputery do pracowni multimedialnej.
Powstała pierwsza klasa „Cyfrowa” wykorzystująca iPady zamiast tradycyjnych podręczników.