RODO

⇒ MONITORING

⇒ KLAUZULA


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BOLESŁAWA  CHROBREGO W KOŁOBRZEGU.

Na podstawie art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobul. Portowa 37, tel. 94 35 223 82 , e mail:  jedynka@g1kg.pl.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Kołobrzegu pod numerem 94 35 223 82 lub adresem e-mail:  ido@g1kg.pl
3. Przetwarzamy  dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym.
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych zadań Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu.
5. Odbiorcami danych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy.
6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.
7. Istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Można to zrobić, jeśli uznają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.
8. Jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej nam zgody, można ją  w dowolnym momencie wycofać.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich brak wiąże się z uniemożliwieniem dopełnienia obowiązku szkolnego oraz niewypełnienie innych statutowych zadań szkoły.  
10. Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.