Regulamin korzystania z iPadów

REGULAMIN KORZYSTANIA Z IPADÓW W KLASIE CYFROWEJ GIMNAZJUM  NR 1
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BOLESŁAWA CHROBREGO  W KOŁOBRZEGU

I. Korzystanie z dostępu do Internetu

 1. Dostęp do sieci Internet w szkole służy zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i naukowych użytkowników. Zabrania się wykorzystywania go do celów komercyjnych, rozrywkowych                       oraz przeglądania i udostępniania materiałów pornograficznych.
 2. Korzystanie z Internetu musi być zgodne z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony dóbr osobistych, danych osobistych, ochrony wizerunku oraz przestrzegania prawa autorskiego.
 3. Korzystanie z dostępu do Internetu ogranicza się do przeglądania zasobów Sieci przy pomocy przeglądarki zainstalowanej w iPadzie.

II. Korzystanie z iPada na lekcji

 1. Uczeń zobowiązany jest przynieść na zajęcia każdego dnia naładowany iPad (naładowanie baterii musi wynosić co najmniej 80%).
 2. Uczeń zobowiązany jest posiadać własną ładowarkę oraz słuchawki.
 3. IPad ucznia musi zawierać wszystkie wskazane przez nauczycieli aplikacje.
 4. Uczeń odpowiada za sprawne działanie sprzętu. Naprawa sprzętu musi być wykonana niezwłocznie. Uczeń przedstawia zaświadczenie o niesprawnym sprzęcie.
 5. Uczeń nieposiadający iPada zobowiązany jest pisać w zeszycie, w razie potrzeby nauczyciel zapewnia mu papierowy podręcznik itp. materiały edukacyjne.
 6. Przed rozpoczęciem zajęć uczeń ma obowiązek wyciszyć swoje urządzenie. Może włączyć dźwięk na polecenia nauczyciela.
 7. Uczeń korzysta z iPada na wszystkich lekcjach ( oprócz zajęć wychowania fizycznego z ćwiczeniami).
 8. Uczeń na lekcje przynosi iPad oraz inne pomoce wymagane przez nauczyciela, np. zeszyt przedmiotowy, brudnopis, przybory matematyczne itp.
 9. Uczeń zobowiązany jest do systematycznej komunikacji z nauczycielem według ustalonych sposobów i aplikacji.
 10. Uczeń uruchamia lub wyłącza iPad tylko na polecenie nauczyciela.
 11. Podczas lekcji zabrania się korzystania z wszelkiego rodzaju gier, serwisów społecznościowych, robienia zdjęć, nagrywania, oglądania filmów m.in. na YouTube itp.
 12. Nagrywanie dźwięku i obrazu na terenie szkoły jest dopuszczalne wyłącznie do celów edukacyjnych np. rejestrowanie doświadczeń i procesów, realizowanie projektów, skanowanie dokumentów, fotokopie notatek itp., tylko za zgodą nauczyciela i zgodnie z przestrzeganiem ustawy o prawie autorskim i ochronie danych osobowych.
 13. Uczeń, który nie przyniósł na lekcje iPada, będzie traktowany jako nieprzygotowany ( nie dotyczy sytuacji z pkt.4).
 14. Przy powtarzającym się nieprzygotowaniu obniżona zostanie ocena zachowania.
 15. Nauczyciel ma prawo wglądu w historię przeglądarki.

III. Dbanie ucznia o własny iPad

 1. Uczeń nie pozostawia iPada bez opieki.
 2. Przed lekcją wychowania fizycznego uczeń jest zobowiązany przekazać iPada uczącemu nauczycielowi pod opiekę, a po zakończeniu niezwłocznie go odebrać. Za iPad, który uczeń nie oddał podczas zajęć wychowania fizycznego, szkoła nie odpowiada.
 3. Uczeń zabezpiecza dostęp do iPada hasłem, znanym tylko właścicielowi.
 4. Uczeń nie rzuca iPadem.
 5. Należy przechowywać iPad w specjalnym etui.
 6. Nie wolno udostępniać swojego iPada innym.
 7. Uczeń nie może zabierać iPada innym, nie wolno mu też korzystać z nie swojego iPada, bez zgody właściciela.

IV. Rola szkoły w funkcjonowaniu klasy cyfrowej

 1. Zapewnienie dostępu do Internetu.
 2. Wskazywanie uczniom aplikacji niezbędnych do celów edukacyjnych.
 3. Pomoc w zainstalowaniu niezbędnych aplikacji.
 4. Kształtowanie umiejętności korzystania z aplikacji w iPadzie.
 5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie czy kradzież iPadów.
 6. Szkoła nie ubezpiecza iPadów uczniowskich.

V. Korzystanie z iPada podczas przerw międzylekcyjnych

 1. Uczeń nie może korzystać z iPada podczas przerw międzylekcyjnych, chyba , że otrzymał zgodę od nauczyciela lub dyrektora.

Uczeń chroni swój iPad przed zniszczeniem, kradzieżą, korzystaniem przez inne osoby.

VI. Procedury postępowania z uczniem nieprzestrzegającym Regulaminu

 1. Wpisanie uwagi do e- dziennika.
 2. Poinformowanie rodziców o nieprzestrzeganiu regulaminu.
 3. Wyłączenie iPada w obecności ucznia i oddanie go na przerwie do sekretariatu.
 4. Wypełnienie przez nauczyciela protokołu odebrania iPada.
 5. Przekazanie uczniowi pisemnej informacji dla rodziców o odebraniu iPada.
 6. IPad z sekretariatu odebrać może rodzic/ prawny opiekun , a w wyjątkowych sytuacjach uczeń , ale po uzyskaniu zgody nauczyciela lub dyrektora.
 7. Po zabraniu iPada uczeń uczestniczy w lekcjach i uczy się, wykorzystując pomoce edukacyjne wskazane przez nauczyciela.
 8. Wymaganie od uczniów znajomości pracy domowej wcześniej wykonanej na iPadzie.
 9. Zakazanie korzystania z iPada na lekcjach, wykonywanie prac domowych w zeszycie przez okres ustalony przez nauczyciela w porozumieniu z rodzicem.
 10. Karne przeniesienie ucznia do innej klasy z jednoczesnym zapewnieniem przez szkołę niezbędnych podręczników papierowych.

 

Regulamin wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora nr 19/2014/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.