Konkursy przedmiotowe

Konkursy przedmiotowe dla szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2020 / 2021


Wyniki eliminacji rejonowych – uczniowie zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego:

Zbigniew Jagniewski (8a) – matematyka
Julia Kostowska (8a) – matematyka
Julia Jastrzębska (5a) – język niemiecki
Martyna Trojanowicz (8a) – język niemiecki
Piotr Domański (8a) – chemia
Aleksandra Buszka (8a) – biologia
Martyna Chruściel (8a) – język angielski

Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Uczniowie zakwalifikowani do eliminacji rejonowych konkursów przedmiotowych

Wyniki eliminacji wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla gim 2017 2018


TERMINARZ ELIMINACJI SZKOLNYCH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH w roku szkolnym 2016 / 2017
Nazwa konkursu termin
Konkurs Chemiczny 03.10.16; (poniedziałek); godz. 10.00 (biblioteka)
Konkurs Polonistyczny 03.10.16; (poniedziałek); godz. 13.00 (aula)
Konkurs Języka Angielskiego 04.10.16; (wtorek); godz. 10.00 (aula)
Konkurs Matematyczny 04.10.16; (wtorek); godz. 13.00 (aula)
Konkurs Geograficzny 05.10.16; (środa); godz. 10.00 (aula)
Konkurs Języka Niemieckiego 05.10.16; środa); godz. 13.00 (biblioteka)
Konkurs Fizyczny 06.10.16; (czwartek); godz. 10.00 (biblioteka)
Konkurs Historyczny 06.10.16; (czwartek); godz. 13.00 (biblioteka)
Konkurs Biologiczny 07.10.16; (piątek); godz. 10.00 (biblioteka)
Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie 07.10.16; (piątek); godz. 13.00 (biblioteka)
Ø Każdy konkurs trwa 60 minut po odliczeniu czynności organizacyjnych

Ø Wszystkie prace są kodowane

Ø Do etapu rejonowego zastaną zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskali nie mniej niż 85% punktów możliwych do zdobycia. W przypadku nieosiągnięcia przez uczniów wymaganej punktacji lub gdy wymagany próg osiągnie tylko jeden uczeń, do etapu rejonowego przechodzi 2 uczestników z najwyższymi wynikami


16 marca w naszym Gimnazjum odbyły się konkursy z j. angielskiego i j. niemieckiego. W szranki stanęli uczniowie szóstych klas. W konkursie j. niemieckiego „Mein Hobby ist Deutsch”,
 pierwsze miejsce zajęła  Nikola Stachniak, która zdobyła 48,5pkt. na 58 możliwych. Miejsce drugie zajął Jakub Jasiński – 36,5pkt. Miejsce trzecie przypadło Jagodzie Szymkowiak, która uzyskała 35pkt. Wszyscy uczniowie uczęszczają do SP nr 6.
Serdecznie gratulujemy

KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2014/2015

· Szczegółowy zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na II i III stopniu dla każdego konkursu przedmiotowego wraz z wykazem dodatkowej literatury jest opublikowany na stronach internetowych Kuratorium Oświaty:    www.kuratorium.szczecin.pl
· Na tej samej stronie internetowej zamieszczone zostaną wyniki eliminacji rejonowych i wojewódzkich oraz wszelkie komunikaty dotyczące konkursów

 • Konkursy organizowane są w formie trzystopniowej: I etap szkolny , II etap rejonowy do , III etap wojewódzki.
 • Do eliminacji rejonowych każdego konkursu przedmiotowego zostanie zakwalifikowanych po 4 uczestników eliminacji szkolnych, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Jedynie w przypadku konkursów: fizycznego i języka niemieckiego 5 uczestników oraz języka polskiego i języka angielskiego 6 uczestników
 • Do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowanych zostaje 80 uczestników eliminacji rejonowych z każdego konkursu, którzy uzyskają w eliminacjach rejonowych największą liczbę punktów
 • Uczeń, który przystąpił do eliminacji wojewódzkich uzyskuje tytuł finalisty
 • Tytuł laureata uzyskują uczestnicy eliminacji wojewódzkich każdego konkursu, którzy uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia
 • Laureaci konkursu otrzymują najwyższą ocenę końcową z danego przedmiotu, będą przyjmowani do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od ustalonych kryteriów oraz zostaną zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego (uzyskując najwyższy wynik)
 • Uczestnik konkursu na każdym etapie powinien posiadać legitymację szkolną
 • Prace uczniów na każdym etapie są kodowane
 • Uczniowie rozwiązują zadania długopisem z czarnym wkładem. Nie można używać ołówków i korektorów
 • Uczestnicy, którzy spóźnią się na konkurs, nie mogą wziąć w nim udziału
 • Uczestnikom, ich rodzicom i nauczycielom przysługuje prawo złożenia odwołania (w formie pisemnej) od wyników etapu wojewódzkiego w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w Szczecinie
 • Wszelkich informacji na temat konkursów przedmiotowych udziela Danuta Błaszczyk

 


Nazwa konkursu

imię i nazwisko ucznia

klasa

Konkurs Polonistyczny

nauczyciel przygotowujący do konkursu Anna Kuliś

Małgorzata Kulińska 3b
Konkurs Fizyczny

nauczyciel przygotowujący do konkursu Danuta Błaszczyk

Jakub Grabowski

Bartosz Salwiczek

2e

2f

Nazwa konkursu

imię i nazwisko ucznia

klasa

Konkurs Polonistyczny

nauczyciele przygotowujący do konkursu Anna Kuliś, Honorata Górska-Sęk, Anetta Rebelska

Pablo Baigorria-Kobyliński

Aleksandra Myca

Dominika Anuszkiewicz

Aleksandra Podstawska

3b

3f

3f

3d

Konkurs Fizyczny

nauczyciel przygotowujący do konkursu Danuta Błaszczyk

Szczepan Czaplewski 3d
Konkurs Języka Angielskiego

nauczyciel przygotowujący do konkursu Rafał Bańkowski

Justyna Kosidło 3b
Konkurs Biologiczny

nauczyciel przygotowujący do konkursu Małgorzata Wilewska

Zofia Wojciechowska

Kinga Rodziewicz

2e

2e

Konkurs Historyczny z Elementami Wiedzy o Społeczeństwie

nauczyciel przygotowujący do konkursu Teresa Urbańska

Pablo Baigorria 3b
Konkurs Chemiczny

nauczyciel przygotowujący do konkursu Piotr Kołaczkowski

Wiktoria Miklejewska 3b
Konkurs Geograficzny

nauczyciel przygotowujący do konkursu Teresa Musiał

Rafał Siarnik 2f
Konkurs Języka Niemieckiego

nauczyciel przygotowujący do konkursu Karolina Markwart

Jonathan Wojaczek 1h