70 lat

http://informacje.kolobrzeg.pl/index.php/miastokg/813-70-lecie-jedynki-wideo

http://informacje.kolobrzeg.pl/miasto/item/8191-sentymentalna-podroz-jedynki-wideo

DziewiałtowiczZdjęcia znajdują się w fotogalerii szkoły. fotogaleria

Jubileusz „Jedynki”

W Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu trwają obchody 70 lecia powstania szkoły.

2 października 2015 r. odbyło się spotkanie najstarszych absolwentów, pierwszych nauczycieli i dyrektorów naszej szkoły z gimnazjalistami. Pani Joanna Kwaśnik przedstawiła prezentację multimedialną przygotowaną przez uczniów klasy 3e w ramach projektu edukacyjnego „ Było, nie minęło …rzecz o kołobrzeskiej Jedynce” . Przybyli goście z sentymentem oglądali siebie na zdjęciach , przeglądali stare kroniki szkoły. Później uczestniczyli w spotkaniach z młodzieżą w klasach. Uczniowie w skupieniu słuchali opowieści o nauce, przyjaźniach zawartych w tej właśnie szkole, wciąż żywych wspomnieniach o nauczycielach i początkach szkoły.

3 października 2015 r. w sobotę, szkołę odwiedzili absolwenci wszystkich roczników. Uczniowie klas pierwszych pod kierunkiem Pani Małgorzaty Szymańskiej zaprezentowali na nowej scenie teatralnej przedstawienie „Nasza szkoła”. Przestawiono także film „Dzień z życia Jedynki”. Następnie absolwenci spacerowali po szkolnych korytarzach, salach lekcyjnych, z zaciekawieniem przeglądali zasoby Sali Tradycji.

Informację przygotowała p. Aneta Pietrzak


„Nasze życie jest jak wielkie jezioro wolno wypełniające się strumieniami lat. W miarę jak woda się podnosi, ślady przeszłości znikają pod nią jeden za drugim.”

Pracownicy i uczniowie Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi imienia Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu nie zapomnieli o latach , które minęły, o ludziach, którzy tworzyli historię naszej Jedynki. Dlatego 20 października o godzinie 12.00 w Sali Widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu odbyło się uroczyste podsumowanie Jubileuszu 70-lecia Szkoły. Ten ważny dla nas dzień uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych, instytucji współpracujących ze szkołą, najstarsi absolwenci, dawni nauczyciele, pracownicy administracji, obsługi, dyrektorzy kołobrzeskich placówek oświatowych, rodzice i uczniowie.

W 70-letniej historii szkoły Jedynką zarządzało siedemnastu kierowników i dyrektorów. Sześcioro z nich otrzymało z rąk obecnej dyrektor, p. Lidii Mikołajek, prace plastyczne wykonane przez uczniów. Wielu nauczycieli na długi czas związało swoje życie zawodowe z Jedynką. Trzydziestoletni staż pracy to powód do wyróżnienia. Szesnastu zasłużonych nauczycieli otrzymało książeczkę „Wspomnień czar”. Jedynka „wrosła” w życie rodzinne naszego miasta. Uczniami są kolejne pokolenia kołobrzeżan. Dla wielopokoleniowych rodzin, które współpracują ze szkołą, przygotowaliśmy pamiątkowe kalendarium ze wspomnieniami. Wyróżniliśmy też rodziny pierwszych nauczycieli Jedynki. Oddani przyjaciele szkoły, którzy wspierali naszą placówkę i nadal ją wspomagają, zostali obdarowani statuetką „Przyjaciel Szkoły’.

Wielu wzruszeń dostarczyła część artystyczna przygotowana przez p. Małgorzatę Błachowiak, w której absolwenci, nauczyciele i uczniowie przenieśli nas w czasy Bolesława Chrobrego –patrona Jedynki.

Miłą częścią uroczystości były przemówienia gości, którzy podkreślali osiągnięcia szkoły, jej wkład w rozwój zachodniopomorskiej oświaty. Składając życzenia, wielu z Nich wspominało nauczycieli, którzy ich uczyli, wychowawców swoich dzieci, które uczęszczają do naszego gimnazjum. Do życzeń gości przyłączyli się uczniowie, którzy piosenką i żywiołowym tańcem zakończyli piękną, jubileuszową akademię.

Po oficjalnej uroczystości przy okolicznościowym ogromnym torcie był czas na rozmowy, powrót do minionych lat, łzy wzruszenia.

Zdjęcia znajdują się w fotogalerii szkoły. fotogaleria 70 lecie

Dzień z życia szkoły.
https://youtu.be/FyLHnGYBoik

 


chrchr logo_szkoły Bylica kasia Szkic szkoły - Janczarczyk dubiela2 szkolaWiktor chrobry ołów2

Wyniki konkursów:

Logo szkoły:

 • Bylica Katarzyna 3e
 • Dziewiałtowicz Klaudyna 3e
 • Hrycyk Agnieszka 3e

Tarcza szkoły:

 • Dubiela Karolina 3f
 • Chromiec Jakub 3e

Budynek szkoły w rysunku komputerowym:

 • Kowalczyk Katarzyna 3a
 • Krzyczkowski Wiktor 3f
 • Pawlica Konstancja 3f
 • Siarniak Rfał 3f

Prezentacja:

 • Ziora Aleksandra 3e
 • Kołodziejak Wojciech
 • Salwiczek Bartosz

Statuetka:

 • Rodziewicz Kinga 3e

Od stycznia 2015 roku Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu przygotowuje się do obchodów 70-lecia istnienia szkoły. Główne uroczystości zaplanowano na 13 października. Wtedy właśnie odbędzie się spotkanie nauczycieli, uczniów, rodziców, absolwentów, pracowników szkoły (byłych i obecnych) oraz władz miasta. W czasie jubileuszowego roku uczniowie wezmą udział w wielu konkursach i imprezach. Zaplanowano między innymi konkursy literackie, historyczne, filmowe, plastyczne. 1 czerwca, z okazji Dnia Sportu, zorganizowany będzie bieg uczniów, absolwentów i nauczycieli. Wrzesień 2015 rok to miesiąc wspomnień – wtedy uczniowie spotkają z absolwentami i byłymi pracownikami. W tym także miesiącu zapraszamy absolwentów z poszczególnych roczników do zorganizowania klasowych spotkań w naszym gimnazjum. Niezbędne jest tylko zgłoszenie w sekretariacie szkoły w celu uzgodnienia terminu. Serdecznie zachęcamy absolwentów, rodziców i byłych pracowników do włączenia się w obchody 70-lecia szkoły i jednocześnie prosimy o podzielenie się z nami pamiątkami związanymi z naszą Jedynką oraz wspomnieniami. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 943522382 lub za pośrednictwem poczty – jedynka@g1kg.pl

patronat2

Z okazji Jubileuszu 70-lecia naszej szkoły otrzymaliśmy wiele serdecznych życzeń, gratulacji, za które bardzo dziękujemy.

LO Kopernik Miejska Biblioteka Publiczna Poradnia PP Poseł Marek Hok Stowarzyszenie Klub Pioniera Straż Graniczna Wiersz na 70-lecie B.Urban Wiersz na 70-lecie Bronisława Urban Zespół Szkół Społecznych ZNP


http://gazetakolobrzeska.pl/artykul/2321-Wspomnienia_w_Jedynce

http://informacje.kolobrzeg.pl/index.php/miastokg/813-70-lecie-jedynki-wideo

http://www.kolobrzeg.pl/samorzadowy-serwis-informacyjny/554-70-lat-gimnazjum-nr-1w-kolobrzegu

http://www.miastokolobrzeg.pl/szkola/11156-gimnazjum-nr-1-swietowalo-70-lecie.html


 

             Kalendarium historyczne kołobrzeskiej „Jedynki”

1912 -ukończono budowę gmachu szkoły, w którym mieściła się niemiecka szkoła podstawowa, a w czasie II Wojny Światowej działał główny ośrodek szkolenia specjalistów broni podwodnej,

14 września 1945 -po wojnie zaczęła funkcjonować polska szkoła podstawowa,

1947-przeniesiono do naszej placówki gimnazjum (liceum), które miało swoją siedzibę w Gościnie, a rok później zmieniono lokalizację na ul. E. Łopuskiego, gdzie mieści się do dziś (obecnie I LO im. Mikołaja Kopernika); w szkole zaczęła działać spółdzielnia uczniowska „Tęcza” i Szkolna Liga Morska,

1948– zradiofonizowano całą szkołę,

1951-utworzono w naszej placówce Szkołę Podstawową dla Pracujących, której głównym zadaniem była walka z analfabetyzmem , szkoła działała do 1959r.,

1952– powstało Towarzystwo Przyjaźni Polsko–Radzieckiej, działało do 1991 roku,

1954-założono pierwszy parkiet,

1955-zorganizowano pierwsze kolonie letnie dla dzieci górników z kopalni „Wujek” w zamian za odnowienie korytarzy, sal i urządzeń sanitarnych,

1959-przeniesiono część uczniów do nowej SP nr 3, a w szkole założono pierwszy dzwonek elektryczny,

1960– przeprowadzono generalny remont budynku,

1961– zorganizowano naukę dla dwóch grup uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, niewidomych i głuchoniemych- inicjatorem był p. Bronisław Zgoła; uczniowie uczyli się w budynku naszej szkoły do 1976r., później zostali przeniesieni do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grzybowie,

1965– odeszło kilku nauczycieli i kilkudziesięciu uczniów do nowo powstałej SP nr 5,

1966-przedłużono naukę w szkole podstawowej do ośmiu lat (szkoły ośmioklasowe) w myśl ustawy z dnia 15 lipca 1961roku o rozwoju systemu oświaty i wychowania,

1968– pożar w szkole, ogień strawił aulę i salę gimnastyczną,

1969 –uczniowie wrócili do wyremontowanej szkoły, zaczęły działać zespoły muzyczne(pod kierunkiem Jana Radajewskiego), taneczne (pod kierunkiem p. Haliny Puc) i harcerstwo,

13 czerwca 1970 -nadano Szkole Podstawowej nr 1 imię króla Bolesława Chrobrego oraz ufundowano sztandar i tablicę pamiątkową,

1972 – założono SKO, utworzono klasopracownie z nowoczesnym sprzętem dydaktycznym, np. telewizorami, rzutnikami, gramofonami, maszynami do szycia itp; nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje, a uczniowie reprezentowali szkołę na szczeblu wojewódzkim i centralnym w konkursach sportowych, plastycznych,

1984 -kolejny remont szkoły, przybywało uczniów,

1987– część uczniów naszej placówki kontynuowała naukę w nowej szkole- SP nr 7,

1990-wprowadzono do szkoły nauczanie religii,

1991-zmieniono skalę oceniania uczniów od 1-niedostateczny do 6-celujący,

1992– Pan Tadeusz Szkodowski- absolwent z 1947r. przywiózł ze Szwecji ławki, odzież, rowery i podarował szkole,

1995-zorganizowano uroczystości związane z 50-leciem szkoły, odbył się zjazd absolwentów wszystkich roczników,

1996-skomputeryzowano szkołę, otworzono pierwszą nowoczesną pracownię informatyczną, wprowadzono informatykę jako przedmiot dodatkowy, dla nauczycieli zorganizowano kursy komputerowe,

1999-w wyniku reformy oświaty Szkoła Podstawowa nr 1 zmieniła nazwę na Zespół Szkół nr 1, nie przyjmowano już uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej, a naukę rozpoczęli uczniowie gimnazjum- rocznik 1986, zmieniono nazwę oceny 2 z „miernej” na „dopuszczającą”, wprowadzono nowe stopnie awansu zawodowego dla nauczycieli: nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany i dyplomowany, wydano pierwszy numer gazetki szkolnej „Tornister”, reaktywowano działalność Ligi Morskiej i Rzecznej-w 2009r.otrzymała za swoją działalność Krzyż Pro Mari Nostro,

2000-„Jedynka” nawiązała współpracę z Gimnazjum Roberta Havemanna Oberschule z Berlina, szkoła obchodziła swoje 55-lecie istnienia,

2001– powstała pierwsza klasa integracyjna,

2002-przeprowadzono pierwsze egzaminy zewnętrzne, uczniowie i nauczyciele przystąpili do ogólnopolskiej akcji „Szkoła z klasą”, a rok później placówka otrzymała certyfikat, przeprowadzono remont auli szkoły i sceny teatralnej,

2003-wymieniono instalację oświetleniową w całym budynku szkolnym, dach szkoły, utworzono nową salę językową, której wyposażenie było darem Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, wdrożono ogólnopolski program edukacyjno-terapeutyczny Ortograffiti,

17 czerwca 2004-gimnazjum otrzymało nowy sztandar i imię Bolesława Chrobrego, a pełna nazwa szkoły to: Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu, w tym samym roku ostatni uczniowie klas podstawowych zakończyli naukę w naszej szkole, zorganizowano I Międzygimnazjalny Konkurs Historyczny ”Dzieje Kołobrzegu na tle panowania pierwszych Piastów” i I Międzygimnazjalny Konkurs Ortograficzny,

2005-gimnazjum podpisało porozumienie o współpracy ze szkołą w Czechach i Słowacji, szkoła otrzymała certyfikat „Szkoła Przyjazna Dyslektykom”, przeprowadzano termomodernizację budynku szkolnego, zakupiono nowe meble do pokoju nauczycielskiego,

14 października 2005 -zorganizowano uroczystości 60- lecia istnienia szkoły, które zostały połączone z miejskimi obchodami Komisji Edukacji Narodowej,

2006 -oddano do użytku wielodyscyplinarne boisko szkolne, otworzono Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej,

2007-oddano do użytku nowoczesną siłownie,

2008– zmodernizowano szatnię uczniowską, zakupiono nowe szafki dla każdego ucznia, oddano do użytku specjalistyczne gabinety- salę integracji sensorycznej i salę polisensoryczną, zorganizowano I Międzygimnazjalny Festiwal Teatrów Profilaktycznych,

2009-przeprowadzono generalny remont sali gimnastycznej, wprowadzono identyfikatory dla uczniów i nauczycieli,

2010– wyremontowano pokój nauczycielski, oddano do użytku nowoczesną salę multimedialną, utworzono Salę Tradycji, zorganizowano uroczystości związane z 65-leciem szkoły połączone z nadaniem szkole Złotej Odznaki Honorowej Gryfa Pomorskiego, zaczęto realizować pierwsze projekty edukacyjne,

2011– szkoła otrzymała certyfikat „Szkoła Odkrywców Talentów”, przeprowadzono gruntowny remont toalet szkolnych, biblioteki szkolnej, wymieniono wszystkie drzwi w budynku szkolnym, nastąpiła wymiana hydrantów,

2012– powstała pierwsza klasa sportowa o profilu-piłka siatkowa z związku z nawiązaniem współpracy z organizacją Siatkarskie Ośrodki Szkolne, założono nową sieć internetową, nauczyciele otrzymali notebooki, wdrożono projekt unijny „Gmina na fali”, zastąpiono tradycyjne dzienniki papierowe e-dziennikiem, otworzono nowoczesny gabinet psychologa, zmodernizowano gabinet pedagoga szkolnego; „Jedynka” nawiązała współpracę z niemiecką szkołą w Barth,

2013-szkoła była organizatorem miejskich uroczystości wręczenia nagród Prezydenta Miasta Kołobrzeg dla uczniów za znaczące osiągnięcia w nauce, sportowe i artystyczne w r. szkolnym 2012/2013 w RCK-u; odrestaurowano zabytkowe studzienki na korytarzach, unowocześniono sale lekcyjne, w których znalazły się tablice interaktywne, nowe komputery; wprowadzono nową metodę terapeutyczną EEG BIOFEEDBACK,

2014-przeprowadzono renowację szkolnych korytarzy, założono nową sieć WiFi, placówka uzyskała tytuł „Szkoła w ruchu”, utworzono pierwszą klasę cyfrową , dla której opracowano i wdrożono program innowacyjny „Nauczanie w Cyfrowej Klasie z wykorzystaniem iPadów”,

2015-generalny remont auli szkoły wraz ze sceną teatralną i 70-lecie kołobrzeskiej „Jedynki”.

Kierownicy i Dyrektorzy Szkoły w latach 1945-2015.

Mikołaj Bałysz 1945-1947

Lucjan Wojnowski 1947-1948

Franciszek Rajpold 1948-1949

Eustachy Bazylewicz 1949-1950

Janina Garbacka 1950-1950

Pelagia Paszulowa 1950-1951

Konstanty Jurkowski 1951-1954

Wacława Rokicka 1954-1963

Maria Szulczyńska 1963-1965

Wacława Rokicka 1965-1972

Krystyna Organ 1972-1975

Tadeusz Kiełbiński 1975-1984

Mirosław Kopczyk 1984-1986

Zofia Białkowska 1986-1993

Małgorzata Kamińska 1993-1999

Czesława Kołodziej 1999-2004

Lidia Mikołajek 2004 -do dziś.

Kalendarium opracowała Joanna Kwaśnik – nauczyciel historii z klasą II e w ramach projektu edukacyjnego „Było, nie minęło… rzecz o kołobrzeskiej Jedynce”.